Pentru societatile care nu erau eligibile pentru microgrant in 2020, dar au devenit eligibile in 2021 si au aplicat, portalul Granturi IMM analizeaza in continuare pentru anul 2019 desi conditia este ca cifra de afacere în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sa fie cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Acestea au ca status “Neeligibila” ceea ce insemna ca urmeaza sa primeasca Decizie de respingere automata.

Dupa primirea deciziei de respingere societatile in cauza au posibilitatea depunerii unei contestatii in care sa ataseze documentele justificative ce tin de motivul respingerii automate conform art. 6.3 din Procedura de implementare a sesiunii nr. 2 aferente măsurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”:

6.3. Solicitantul se poate adresa MEEMA/AIMMAIPE de care aparține, prin intermediul aplicației electronice, formulând o contestaţie, în termen de 30 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere on-line cu documentele justificative depuse (…).

6.4. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:

–                datele de identificare ale solicitantului;

–                obiectul contestaţiei;

–                motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;

–                dovezile pe care se întemeiază;

–                semnătura reprezentantului legal.