(1) Prin derogare de la prevederile art. 139, 157 şi 2204 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgenţă decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfăşurării de activităţi care presupun contact direct cu cetăţenii şi sunt supuse riscului de infectare cu SARSCoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări  sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorie pentru muncă, reglementate la titlul V „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Persoanele fizice beneficiare ale sumelor prevăzute la alin. (1), precum şi activităţile desfăşurate de către acestea care presupun contact direct cu cetăţenii se stabilesc prin decizia angajatorului la care îşi desfăşoară activitatea. Pentru aplicarea regimului fiscal stabilit la alin. (1) decizia angajatorului constituie document justificativ.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada stării de urgenţă decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.